Categorie archief: Concessie Zeeland 2015

Busvervoer Zeeland nu ook officieel gegund aan Connexxion

Het busvervoer in Zeeland is nu ook officieel gegund aan Connexxion. Doordat er nu een formeel besluit ligt, kan Syntus een bezwaarschrift indienen en een voorlopige voorziening vragen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Lees verder »

Bezwaar tegen voorlopige gunning busconcessie Zeeland

Dinsdag 22 april 2014 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland besloten dat de nieuwe busconcessie Zeeland voorlopig wordt gegund aan Connexxion. Aansluitend is een termijn van zes weken ingegaan waarbinnen bezwaar kan worden ingediend. Maandag 2 juni 2014 heeft één van de inschrijvers (Syntus) een bezwaarschrift ingediend. Het ingediende bezwaar is momenteel in behandeling …

Lees verder »

Connexxion wint aanbesteding busvervoer Zeeland

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland heeft op 22 april 2014 besloten dat de nieuwe busconcessie Zeeland aan Connexxion wordt gegund. Dit onder de voorwaarde dat er binnen zes weken geen bezwaar wordt uitgebracht. De nieuwe concessie loopt vanaf 14 december 2014 tot en met december 2024 en omvat al het busvervoer in Zeeland.

Lees verder »

Connexxion, Arriva en Syntus bieden op busvervoer Zeeland

Er hebben drie vervoerders een bod gedaan in de aanbesteding van het busvervoer in de provincie Zeeland: Connexxion, Arriva en Syntus. Dit meldt Omroep Zeeland op haar website.

De toekomstige concessie voor het busvervoer in Zeeland omvat  de huidige concessies Noord-Zeeland, Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Noord- en Midden-Zeeland zijn in handen van Connexxion, terwijl Veolia in Zeeuws-Vlaanderen …

Lees verder »

Inschrijfdatum concessie Zeeland 2015 uitgesteld

De provincie Zeeland heeft vandaag (16 januari 2014) de tweede Nota van Inlichtingen (NvI) voor de aanbesteding van de busconcessie Zeeland 2015 gepubliceerd. In de NvI deelt de concessieverlener mee dat de inschrijfdatum met enkele weken is uitgesteld.

De inschrijftermijn wordt verlengd tot 13 maart 2014, 12:00 uur. Volgens de provincie is het uitstel gedaan …

Lees verder »

Aanbesteding busvervoer Zeeland 2015-2014 van start

De provincie Zeeland heeft vandaag aan het eind van de middag het Bestek en het Programma van Eisen (PvE) van de aanbesteding voor het busvervoer in Zeeland op TenderNed geplaatst. Daarmee is de gunningsprocedure van deze aanbesteding officieel van start gegaan.

De nieuwe concessie Zeeland omvat al het openbaar vervoer per bus in deze provincie. …

Lees verder »

Start aanbesteding busvervoer Zeeland uitgesteld

De aanbesteding van het busvervoer in de Zeeland zal ruim drie weken later van start gaan dan gepland. Dat laat de provincie Zeeland als concessieverlener weten. Oorspronkelijk zou de gunningsprocedure op 30 oktober 2013 starten.

In verband met een gewijzigde planning rondom de vaststelling van de aanbestedingsdocumenten is de aanbestedingsplanning aangepast. De besluitvorming rondom het vaststellen …

Lees verder »

Concept-PvE concessie Zeeland 2015 gepubliceerd

De provincie Zeeland heeft op 20 september 2013 een vooraankondiging en concept-Programma van Eisen gepubliceerd op TenderNed. De aanbesteding zal daadwerkelijk van start gaan op 30 oktober 2013.

In de nieuwe concessie zijn de bestaande Zeeuwse busconcessies samengevoegd tot één grote concessie voor heel Zeeland. Er is overwogen om ook de veerdienst Vlissingen-Breskens hierin op …

Lees verder »