«

»

Connexxion wint aanbesteding busvervoer Zeeland

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland heeft op 22 april 2014 besloten dat de nieuwe busconcessie Zeeland aan Connexxion wordt gegund. Dit onder de voorwaarde dat er binnen zes weken geen bezwaar wordt uitgebracht. De nieuwe concessie loopt vanaf 14 december 2014 tot en met december 2024 en omvat al het busvervoer in Zeeland.

Er waren voor de concessie drie biedingen ingediend door respectievelijk Arriva, Connexxion en Syntus. Deze zijn door de provincie als concessieverlener beoordeeld op onder andere het aanbod aan dienstregelinguren, het vervoerplan, producten en tarieven. Daaruit is Connexxion als beste naar voren gekomen.

Verantwoordelijkheid
Connexxion wordt verantwoordelijk voor het achterhalen van de marktvraag, het uitwerken van het lijnennet, het doen van voorstellen voor de dienstregeling en de tarieven, het vorm en inhoud geven aan communicatie en het zorgdragen voor een goede informatievoorziening.

Planning
Vanaf dit moment start de invoeringsperiode, waarin verschillende onderdelen van de nieuwe busconcessie nog verder worden vormgegeven. Het gaat hierbij om het vaststellen van de dienstregeling, het vaststellen van de kaarten en abonnementen en de bijbehorende tarieven, het aanschaffen van de nieuwe voertuigen en de communicatie naar de reizigers.