Categorie archief: Haarlem – IJmond 2016

Gunning Haarlem-IJmond mogelijk onrechtmatig

Als de geruchten kloppen, heeft het er alle schijn van dat de gunning van de busconcessie Haarlem-IJmond onrechtmatig is verlopen. Vorige week werd bekend dat bij de veelbesproken gunning vervoerders Syntus en Connexxion exact gelijk waren geëindigd, waarna laatstgenoemde na een loting als winnaar werd aangewezen.

Door Arthur Kamminga (OV Tenders) 

De gunning van de busconcessie Haarlem-IJmond …

Lees verder »

Drie busbedrijven willen het openbaar vervoer in Haarlem-IJmond uitvoeren

De provincie Noord-Holland heeft van Connexxion, EBS en Syntus een aanbieding ontvangen voor het busvervoer in de concessie Haarlem-IJmond voor de komende tien jaar, ingaande december 2015.

In de aanbiedingen hebben de vervoerders uitgebreid beschreven hoe ze het openbaar vervoer willen uitvoeren. De provincie beoordeelt de komende weken alle inschrijvingen en maakt op 16 december …

Lees verder »

Terugkeer Fast Ferry IJmuiden; invloed op Haarlem-IJmond

De Fast Flying Ferry tussen Amsterdam Centraal en IJmuiden Pontplein zal waarschijnlijk terugkeren nu een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor dit plan lijkt te zijn. De terugkeer van deze snelle veerboot zal echter gevolgen hebben voor de exploitatie van de concessie Haarlem-IJmond, waarvoor op dit moment de gunningsprocedure loopt.

De terugkeer van de …

Lees verder »

Aanbesteding busvervoer Haarlem-IJmond van start

De Provincie Noord-Holland heeft op 3 juli 2014 de aanbestedingsdocumenten voor de aanbesteding van het busvervoer in de regio Haarlem-IJmond gepubliceerd op TenderNed. Daarmee is de daadwerkelijk gunningsprocedure van start gegaan.

Lees verder »

Documenten aanbesteding Haarlem-IJmond gepubliceerd

De provincie Noord-Holland heeft als concessieverlener een aantal achtergronddocumenten voor de aanbesteding Haarlem-IJmond 2016-2015 gepubliceerd. De informatie is op 27 mei 2014 beschikbaar gesteld via aanbestedingsplatform TenderNed.

Onder de gepubliceerde informatie bevinden zich het verslag van de marktconsultatie, de NVS-tellingen uit november 2013, de (concept-)Vervoersplannen voor 2014 en 2015 en een uitgevoerd doelgroepenonderzoek ter onderbouwing van …

Lees verder »

Nota van Uitgangspunten concessie Haarlem-IJmond 2016 gepubliceerd

Op 10 december 2013 heeft de Provincie Noord-Holland de vooraankondiging voor de aanbesteding van de concessie Haarlem-IJmond 2016 en de bijbehorende Nota van Uitgangspunten gepubliceerd.

De nieuwe concessie Haarlem-IJmond zal ingaan op 13 december 2015 en duurt tien jaar. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn de concessieverlener. In het kader van de voorbereiding van de aanbesteding …

Lees verder »