«

»

Terugkeer Fast Ferry IJmuiden; invloed op Haarlem-IJmond

De Fast Flying Ferry tussen Amsterdam Centraal en IJmuiden Pontplein zal waarschijnlijk terugkeren nu een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor dit plan lijkt te zijn. De terugkeer van deze snelle veerboot zal echter gevolgen hebben voor de exploitatie van de concessie Haarlem-IJmond, waarvoor op dit moment de gunningsprocedure loopt.

De terugkeer van de Fast Flying Ferry werd gisteren gemeld door OV Magazine, zich daarbij baserend op uitspraken van Noord-Hollandse statenleden in de statencommissie Mobiliteit & Wonen. Hoewel er formeel nog geen besluit genomen is, lijkt de terugkeer van de snelle veerboot over het Noordzeekanaal nu zeer waarschijnlijk. De discussie in Provinciale Staten komt echter op een precair moment: op dit moment loopt de gunningsprocedure van de concessie Haarlem-IJmond.

De Fast Flying Ferry concurreert met buslijn 82 tussen IJmuiden en Amsterdam Marnixstraat, onderdeel van de concessie Haarlem-IJmond. De opbrengstverantwoordelijkheid in deze concessie ligt bij de vervoerder, waardoor de concurrentie van de snelboot ten koste gaat van de opbrengsten van toekomstige exploitant van buslijn 82. Geïnteresseerde vervoerders hebben nog tot 30 oktober 2014 om hun bieding op de concessie Haarlem-IJmond in te dienen bij de provincie Noord-Holland.

Wanneer Provinciale Staten in haar vergadering van 22 september 2014 inderdaad besluit tot terugkeer van de Fast Flying Ferry, dan zal deze veerdienst openbaar moeten worden aanbesteed. Provinciale Staten hopen dat Gedeputeerde Staten nog voor de zomer van 2015 de concessie kunnen gunnen. Of de snelboot daadwerkelijk terugkeert zal onder andere afhangen van het slagen van die aanbestedingsprocedure.