«

»

Veolia eist uitsluiting van NS bij aanbesteding Limburg

Vervoersbedrijf Veolia eist dat de NS en haar dochterbedrijf Abellio worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding van de OV-concessie Limburg. Het bedrijf heeft daarom de provincie Limburg gedagvaard.

De zitting van het kort geding van Veolia tegen de provincie Limburg zal op 2 oktober 2014 bij de Rechtbank Maastricht plaatsvinden. Veolia stelt dat de NS en haar dochter Abellio een oneerlijk voordeel genieten doordat NS over meer relevante cijfers kan beschikken dan haar concurrenten. Het gaat dan onder andere over gegevens over de gemaakte treinreizen, het reisgedrag en de stations.

Concurrenten uit de markt drukken
Een tweede argument is dat de NS volgens Veolia in staat is om in Limburg onder de kostprijs in te schrijven doordat zij tekorten kan aanvullen met de winst die zij maakt op het hoofdrailnet, waarop geen concurrentie is toegestaan. Er wordt gevreesd voor “kruisbestuiving” waarin NS winst maakt op haar beschermde kernnetconcessie en deze gebruikt om bij openbare aanbestedingen concurrenten uit de markt te drukken.

Reactie provincie Limburg
Gedeputeerde Patrick van der Broeck reageert: “Jammer dat dit nu gebeurt. Maar als je kijkt naar de trend in ov-aanbestedingen in Nederland blijkt dat dit bijna altijd gepaard gaat met rechtzaken. We doen alles eraan om ervoor te zorgen dat de reiziger hier geen last van zal hebben.” De provincie zegt een zeer zorgvuldige aanbestedingsprocedure te volgen, omdat de belangen groot zijn. “De zaak ligt nu bij de rechter. Daar moet de verdere discussie gevoerd worden”, zo laat de provincie in een reactie weten.

Omstreden
De handelswijze van NS is in de OV-wereld al langer omstreden. In Nederland verdedigt NS haar lucratieve alleenrecht om treinen op het hoofdrailnet te mogen, terwijl zij in het buitenland via NS-dochter Abellio juist pleit voor meer marktwerking en minder monopolies. Onlangs liet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zich al kritisch uit over de bevoorrechte positie van de NS.

Op dit moment wordt het bus- en treinvervoer in de provincie Limburg openbaar aanbesteed. Bij wijze van proef zijn ook de huidige NS-stoptreinen op het hoofdrailnet tussen Roermond en Maastricht/Heerlen aan de regionale OV-concessie toegevoegd. Wanneer NS deze aanbesteding wint krijgt het bedrijf, dat voor 100 procent eigendom is van de Staat, de volledige OV-markt in Limburg in handen.