«

»

Drie busbedrijven willen het openbaar vervoer in Haarlem-IJmond uitvoeren

De provincie Noord-Holland heeft van Connexxion, EBS en Syntus een aanbieding ontvangen voor het busvervoer in de concessie Haarlem-IJmond voor de komende tien jaar, ingaande december 2015.

In de aanbiedingen hebben de vervoerders uitgebreid beschreven hoe ze het openbaar vervoer willen uitvoeren.
De provincie beoordeelt de komende weken alle inschrijvingen en maakt op 16 december 2014 bekend welke vervoerder vanaf 13 december 2015 het openbaar vervoer in Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort gaat verzorgen.

Deze concessie geeft een vervoerder het alleenrecht om het openbaar vervoer te verrichten binnen het concessiegebied Haarlem/IJmond van 13 december 2015 tot en met medio december 2025.

Met de aanbesteding hoopt de provincie de huidige kwaliteit van het openbaar vervoer in Haarlem-IJmond zoveel mogelijk te behouden. Er is veel aandacht voor een verdere verbetering van de dienstverlening, waaronder een betrouwbare dienstuitvoering en verhoging van het comfort. Al deze aspecten worden bij de beoordeling betrokken.

Duurzaam OV
De provincie wil een verdere verduurzaming van het openbaar vervoer realiseren, door eisen te stellen op het gebied van uitstoot van het materieel en beperkingen van het geluidsniveau. In de aanbesteding zijn partijen uitgedaagd om de overgang naar emissieloos rijden (zero emissie) vorm te geven. Zero emissie beperkt zich niet alleen tot elektrisch vervoer. Er zijn ook andere technieken en ontwikkelingen die daar aan bij kunnen dragen.

Verdere procedure
Binnen enkele weken maakt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend aan welke van de drie vervoerders de concessie wordt gegund. Daarna volgt een bezwaartermijn van zes weken waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de gunningsbeslissing. Na een eventuele bezwaarprocedure is nog een beroepsprocedure mogelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).