«

»

Aanbesteding busvervoer HWGO: uitstellen of mislukt?

Het is vrijwel zeker dat de aanbesteding Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee met maanden wordt uitgesteld of compleet overnieuw moet plaatsvinden. De inschrijfdeadline van 17 november 2014 is daarmee feitelijk al van tafel.

Op 17 juli 2014 begon de aanbesteding van het busvervoer in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee. Daarbij werd uitgegaan van een zogenoemde “knip” tussen het reguliere lijngebonden OV, en kleinschalig (oproepafhankelijk) OV. Dit kleinschalige vervoer zou samen met de gemeenten worden vormgegeven en was als optie opgenomen in de aanbesteding “HWGO”.

Hoeksche Waard doet niet mee
Inmiddels blijkt dat de gemeenten in de Hoeksche Waard voorlopig nog niet toe zijn aan de nieuwe opzet voor kleinschalig vervoer. In de zomermaanden is een rapportage opgesteld, waaruit blijkt dat de besparingsmogelijkheden in die regio beperkt zijn. Daarnaast zou er wél een risico zijn op hogere kosten door toename van het gebruik. Pas bij de instroom van het groepsvervoer zou een nieuwe opzet financieel aantrekkelijk worden.

Het afhaken van de gemeenten in de Hoeksche Waard zorgt ervoor dat het voortzetten van de aanbesteding in de huidige vorm niet haalbaar is. Het College van Gedeputeerde Staten (GS) stelt daarom voor om de Nota van Uitgangspunten te wijzigen. De knip komt te vervallen, waarbij het reguliere openbaar vervoer vervolgens inclusief het kleinschalige OV wordt uitgevraagd. Ook de exploitatiebudgetten van respectievelijk 7,94 en 2 miljoen euro worden samengevoegd tot 9,94 miljoen.

Pilot
Op Goeree-Overflakkee is de situatie anders en lijkt de nieuwe opzet wél kansrijk. Door de stagnatie in de Hoeksche Waard kiest de provincie Zuid-Holland er nu echter voor om eerst een pilot uit te voeren. In die pilot wordt de synergie tussen gemeentelijke vervoersstromen (doelgroepenvervoer) en het kleinschalige openbaar vervoer nader vormgegeven. Op termijn zou deze pilot alsnog kunnen worden uitgebreid met de gemeenten in de Hoeksche Waard.

Opnieuw beginnen
Het opheffen van “de knip” zorgt ervoor dat de vervoerders hun biedingen grondig moeten herzien. Waar zij tot nu toe uit moesten gaan van een exploitatiebijdrage van 7,94 miljoen, moeten zij nu rekening houden met 9,94 miljoen euro, inclusief kleinschalig vervoer. In het Programma van Eisen was geen rekening gehouden met het eventueel schrappen van de knip.

Op 12 november 2014 besluiten Provinciale Staten definitief of de Nota van Uitgangspunten wordt aangepast. Dit zal vervolgens in de overige aanbestedingsdocumenten moeten worden doorvertaald. De provincie liet in haar laatste Nota van Inlichtingen reeds weten voornemens te zijn de deadline voor inschrijvingen uit te stellen tot medio februari 2015.

Mislukt?
Het is echter de vraag of het uitstellen van de deadline voldoende is. Het Programma van Eisen zal op belangrijke onderdelen moeten worden aangepast. Daarnaast liggen er ook al een aantal Nota van Inlichtingen met antwoorden op vragen die intussen wellicht niet meer accuraat zijn. Een aanbesteding met documenten vol met aanpassingen op aanpassingen is echter een weinig aanlokkelijk perspectief. Een alternatief is de huidige aanbesteding voortijdig af te breken en met een schone lei opnieuw te beginnen.

Vooralsnog is onzekerheid troef bij de busaanbesteding Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee. Het is bovendien nog onduidelijk hoe de deelnemende vervoerders zullen reageren op het besluit van de provincie.