«

»

Nota van Uitgangspunten concessie Haarlem-IJmond 2016 gepubliceerd

Op 10 december 2013 heeft de Provincie Noord-Holland de vooraankondiging voor de aanbesteding van de concessie Haarlem-IJmond 2016 en de bijbehorende Nota van Uitgangspunten gepubliceerd.

De nieuwe concessie Haarlem-IJmond zal ingaan op 13 december 2015 en duurt tien jaar. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn de concessieverlener. In het kader van de voorbereiding van de aanbesteding zal door de provincie ene marktconsultatie worden georganiseerd.