«

»

Aanbesteding busvervoer Zeeland 2015-2014 van start

De provincie Zeeland heeft vandaag aan het eind van de middag het Bestek en het Programma van Eisen (PvE) van de aanbesteding voor het busvervoer in Zeeland op TenderNed geplaatst. Daarmee is de gunningsprocedure van deze aanbesteding officieel van start gegaan.

De nieuwe concessie Zeeland omvat al het openbaar vervoer per bus in deze provincie. Daarmee worden de drie huidige concessies Noord-Zeeland, Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen samengevoegd tot één grote concessie. Noord- en Midden-Zeeland zijn nu nog in handen van Connexxion, terwijl Veolia in Zeeuws-Vlaanderen de vigerende concessiehouder is.

De looptijd van de concesssie Zeeland is tien jaar, van 14 december 2014 tot 15 december 2024. Eind september had de provincie reeds een vooraankondiging en concept-PvE gepubliceerd. De huidige publicatie is de formele start van de gunningsprocedure. Oorspronkelijk zou deze reeds op 30 oktober 2013 gepubliceerd worden, maar dit werd door de concessieverlener met ruim drie weken uitgesteld.

Geïnteresseerde vervoerders hebben tot 21 februari 2014 de tijd om een bieding in te leveren bij de provincie Zeeland. In de tussentijd zijn er een viertal vragenrondes waarin vervoerders via internet vragen kunnen stellen aan de concessieverlener.

Enkele weken na de sluiting van de inschrijving zal bekend worden gemaakt aan welk vervoersbedrijf het busvervoer in Zeeland gegund zal worden. De concessieverlener streeft er naar dit rond 1 april 2014 bekend te maken. Tegen dit besluit kan nog bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld bij de rechter. Indien de gunning onherroepelijk is, gaat de nieuwe concessie in op 14 december 2014.