«

»

Concept-PvE concessie Zeeland 2015 gepubliceerd

De provincie Zeeland heeft op 20 september 2013 een vooraankondiging en concept-Programma van Eisen gepubliceerd op TenderNed. De aanbesteding zal daadwerkelijk van start gaan op 30 oktober 2013.

In de nieuwe concessie zijn de bestaande Zeeuwse busconcessies samengevoegd tot één grote concessie voor heel Zeeland. Er is overwogen om ook de veerdienst Vlissingen-Breskens hierin op te nemen, maar gezien het verschillende karakter van openbaar vervoer per bus en per boot is hiervan afgezien.

De looptijd van de nieuwe concessie bedraagt tien jaar, vanaf 14 december 2014 tot aan de dienstregelingswisseling op het hoofdrailnet in december 2024.