«

»

Bezwaar tegen voorlopige gunning busconcessie Zeeland

Dinsdag 22 april 2014 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland besloten dat de nieuwe busconcessie Zeeland voorlopig wordt gegund aan Connexxion. Aansluitend is een termijn van zes weken ingegaan waarbinnen bezwaar kan worden ingediend. Maandag 2 juni 2014 heeft één van de inschrijvers (Syntus) een bezwaarschrift ingediend. Het ingediende bezwaar is momenteel in behandeling bij de bezwaarcommissie van de Provincie.

Een consequentie van het ingediende bezwaar is dat op dit moment de aangeboden dienstregeling door Connexxion nog niet bekend mag worden gemaakt. Daarnaast kunnen bepaalde onderdelen van de voorbereiding nog niet van start. Of dit consequenties heeft voor de start van de nieuwe dienstregeling op 14 december 2014 is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van het verloop van de bezwaarprocedure. Het bezwaar heeft overigens geen invloed op de huidige busdienstregeling.

De nieuwe busconcessie Zeeland gaat 14 december 2014 van start voor een periode van tien jaar. Hieraan gaat een periode vooraf waarin verschillende onderdelen van de nieuwe busconcessie nog verder worden vormgegeven. Denk hierbij aan het vaststellen van de dienstregeling, invoeren van nieuwe abonnementen en de bijbehorende tarieven, het aanschaffen van nieuwe voertuigen en communicatie richting reizigers.

De Provincie Zeeland is opdrachtgever van het openbaar vervoer over de weg binnen de provincie. Zij verleent de concessie aan een busvervoerder. Deze busvervoerder zorgt vervolgens voor de uitvoering.

Na de beslissing op bezwaar kan nog beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.