«

»

Limburg start inschrijving Europese aanbesteding openbaar vervoer

Vanaf vandaag kunnen openbaar vervoersbedrijven zich inschrijven voor de nieuwe Limburgse openbaar vervoer concessie. Dit maakte het college van Gedeputeerde Staten bekend door de totale OV-vraag op de aanbestedingskalender te publiceren. De reiziger heeft vanaf 2016 en de daaropvolgende 15 jaar nog maar met één vervoersbedrijf te maken. Zowel stoptreinen, bussen als openbaar vervoer op maat zitten straks bij dezelfde vervoerder.

Door de decentralisatie van alle stoptreindiensten gaat het om een unieke aanbesteding. Hiermee is Limburg verantwoordelijk voor het hele regionale openbaar vervoersysteem. Dit is uniek in Nederland. De NS blijft verantwoordelijk voor het reizigersvervoer met intercity’s.
De looptijd van de nieuwe concessie is 15 jaar en gaat in eind 2016 in en loopt tot eind 2031. Volgens OV-gedeputeerde Patrick van der Broeck draait de nieuwe concessie meer om maatwerk. “Vanaf 2016 willen we vraag en aanbod nog beter op elkaar laten aansluiten. De concessie is dan ook zo opgebouwd dat op gewijzigde omstandigheden of nieuwe wensen van de reiziger kan worden ingespeeld. Dat betekent ook dat we altijd voldoende capaciteit hebben om alle reizigers te vervoeren. Daarmee behoren dus wachtende reizigers op de perrons langs de Maaslijn tot het verleden.”

Ademende concessie
Kortom, de concessie is zodanig flexibel van opzet dat kan worden gesproken van een ademende concessie. Een ‘Limburgbreed Ontwikkelteam’ vervult hierin een centrale rol. In dit ontwikkelteam zitten naast de vervoerder ook provincie, gemeenten en vertegenwoordigers van de reizigers. Het team werkt nieuwe ontwikkelingen en wensen van de reiziger uit.

Selectie beste inschrijving
Inschrijvingen worden beoordeeld op kwaliteit en extra aanbod die de vervoerders bieden boven op de eisen die gesteld zijn in het Programma van Eisen.
In de aanbesteding wordt een vast bedrag van € 55,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld waarmee de inschrijver moet voldoen aan alle eisen die zijn gesteld en het extra aanbod dat hij daarbovenop doet. Gedeputeerde Van der Broeck: “We prikkelen de inschrijver om binnen het maximale budget meer vervoer en een hogere kwaliteit te leveren doordat hij hier gunningspunten op scoort.”

Reisinformatie
Nieuw in de concessie is ook het reisinformatiesysteem waar de Provincie zelf verantwoordelijk voor wordt. Van der Broeck: “We halen de reisinformatie op de belangrijkste haltes en stations uit de concessie. Dat gaan we nu zelf doen. We willen naast de reisinformatie in de bussen en treinen in de nieuwe concessie ook op haltes en stations de reiziger informeren over actuele aankomst- en vertrektijden. Ik ga er vanuit dat wij ervoor zorgen dat de aansluiting tussen regionaal en landelijk soepeler gaat. We kunnen namelijk beschikken over alle reisinformatie.”

Maaslijn
Vorige week werd duidelijk dat ook de elektrificatie van de Maaslijn, de spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen, wordt opgenomen in de aanbesteding van de nieuwe concessie. Gedeputeerde Patrick van der Broeck benadrukt nog maar eens hoe belangrijk deze stap is. “Naast het feit dat we met een elektrische Maaslijn de reiziger meer en snellere verbindingen kunnen bieden, geven we hiermee het totale openbaar vervoer in Noord-Limburg een impuls. De Maaslijn kan zeker 15 procent meer reizigers vervoeren. Ook de bussen worden dus belangrijker in de regio, omdat die de Maaslijn van meer reizigers kunnen voorzien. Pure winst voor reiziger, regio en milieu.”

Inspraak, marktconsultatie en adviezen
Door inspraak, marktconsultatie, het advies van het Reizigersoverleg Limburg (ROL) en de behandeling door Provinciale Staten is het eisenpakket op verschillende onderdelen aangepast en heeft dit geleid tot een andere uitvraag. “Zo eisen we door inbreng van anderen dat in de toekomst op de Heuvellandlijn tricourante treinen ingezet worden die technisch in staat zijn om op zowel het Nederlandse als het Belgische en Duitse elektriciteitsnet kunnen rijden”, stelt Patrick van der Broeck. “De vervoerder die straks reizen op de Heuvellandlijn verzorgt, kan dan niet alleen van Kerkrade tot Aken rijden, maar ook naar Eijsden en zelfs naar Luik.”

Aan het einde van het jaar moet bekend zijn aan wie het openbaar vervoer in Limburg wordt gegund.