«

»

FMN gaat tweede verlenging GD-concessie aanvechten

De Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) is voornemens de verlenging van de busconcessie Groningen-Drenthe (beter bekend als de “GD-concessie) aan te vechten bij de rechter. Dat meldt RTV Noord, die daarbij verwijst naar een brief van de advocaat van FMN aan de provincie.

Het OV-bureau Groningen-Drenthe is van plan om de GD-concessie opnieuw met twee jaar te verlengen. De oorspronkelijk zesjarige concessie zou daarmee naar tien jaar verlengd worden. Eerder publiceerde OV Tenders al een artikel, waarin aan de hand van de PSO-verordening wordt uitgelegd waarom de voorgenomen verlenging in strijd is met het recht.

Ondanks deze waarschuwing vooraf wil het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau de verlenging tóch doorzetten. Een gang naar de rechter door de FMN, waarin de vervoerders Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia zijn verenigd, lijkt daarmee onvermijdelijk geworden.

Het OV-bureau staat zwak in haar standpunt. Hoewel vorig jaar ook de concessie Amsterdam-Meerlanden is verlengd terwijl dat vooraf niet was voorzien, is dat geen precedent voor verlenging van de GD-concessie. In Amstelland-Meerlanden bedroeg het slechts een verlenging van acht naar tien jaar. Bij de GD-concessie gaat het om een tweede verlenging, waardoor de maximale verlengingsduur van vijftig procent van de oorspronkelijke concessieduur wordt overschreden.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de rechter akkoord gaat met een verlenging van twee jaar, aangezien dit direct in strijd is met de PSO-verordening. Eventueel zou de rechter een verlenging van één jaar kunnen toestaan, indien hij van oordeel is dat de toenmalige aanbestedingsdocumenten voldoende ruimte boden om de concessie tot twee keer toe te verlengen, naar maximaal negen jaar.

Wanneer de rechter het verlengingsbesluit vernietigd zal het OV-bureau zich geconfronteerd zien met een groot probleem. Door het inzetten op een verlenging en de daaruit voortvloeiende juridische procedure is kostbare tijd en energie verloren gegaan, waardoor het een grote opgave zal zijn om nog op tijd een geldige aanbesteding te doen.