«

»

Aanbesteding busvervoer provincie Utrecht van start

De aanbesteding van het busvervoer in de provincie Utrecht is op 3 februari 2015 officieel van start gegaan met de vaststelling van het bestek door Gedeputeerde Staten en publicatie daarvan op TenderNed.

De nieuwe concessie begint op 11 december 2016 en beslaat de provincie Utrecht, exclusief de gelijknamige stad. De stad Utrecht en de directe omgeving daarvan valt onder de concessie Tram en Bus regio Utrecht (beter bekend als: BRU-concessie), die in december 2013 is ingegaan en wordt geëxploiteerd door Qbuzz.

De stadsregio Utrecht (BRU) is begin dit jaar opgeheven, waardoor de taken en bevoegdheden op het gebied van openbaar vervoer weer terug bij de provincie Utrecht zijn gekomen. Met het oog hierop heeft de nieuwe concessie voor het busvervoer de provincie een looptijd van slechts zeven jaar, zonder opties voor verlenging. Hierdoor loopt de concessie af in december 2023, gelijktijdig met de BRU-concessie.

Het beschikbare budget voor de exploitatiesubsidie voor de concessie Utrecht bedraagt 28,3 miljoen euro (dienstregelingsjaar 2017). Voor dit bedrag moeten de vervoerders minimaal 450.000 dienstregelingsuren (DRU) aanbieden. De vervoerder is opbrengstverantwoordelijk, wat inhoudt dat deze naast de genoemde exploitatiesubsidie ook de reizigersopbrengsten mag houden.

Gunningsmethodiek
In totaal zijn 100 punten te behalen. Deze worden als volgt berekend.

  • Aantal aangeboden DRU’s, in de range van 450.000 (= 0 punten) tot 535.000 (= 65 punten): maximaal 65 punten
  • Kwaliteit marketingstrategie: maximaal 3 punten
  • Kwaliteit vervoersplan: maximaal 19 punten (verdeeld over 4 subcategorieën)
  • Kwaliteit betrouwbaarheidsplan: maximaal 2 punten
  • Kwaliteit participatieplan: maximaal 1 punt
  • Kwaliteit duurzaamheids- en materieelplan: maximaal 5 punten
  • Gemiddelde score busvloot qua emissiecategorie: maximaal 5 punten

De inschrijver met de hoogste score wint de concessie.

De biedingen zullen bij deze aanbesteding online worden ingeleverd via een digitale kluis op aanbestedingsplatform TenderNed. Daarmee behoort het op het provinciehuis inleveren van verzegelde dozen met daarin dikke mappen vol formulieren tot de verleden tijd.

Geïnteresseerde vervoerders hebben tot 18 mei 2015 om een bod uit te brengen op de concessie Utrecht. Op 30 juni 2015 zal Gedeputeerde Staten bekend maken aan welk bedrijf zij het busvervoer gaan gunnen. Tegen dat besluit staat vervolgens bezwaar en beroep open.

Naschrift 7 maart 2015: in de Tweede Nota van Inlichtingen is de inschrijfdeadline in verband met de meivakantie en de benodigde tijd voor het voorbereiden van de biedingen opgeschoven naar 1 juni 2015. Daarnaast is het digitaal inschrijven van de baan en moet er weer traditioneel op papier (in zesvoud) worden ingeleverd.