«

»

Syntus maakte rekenfout bij bieding op IJsselmond

Vervoersbedrijf Syntus heeft een rekenfout gemaakt bij haar bieding op de concessie IJsselmond. Door een verkeerde berekening van het aantal DRU’s is haar bieding door de concessieverleners terzijde gelegd. Het bezwaar van Syntus tegen de gunning van IJsselmond was er op gericht om dit ongedaan te maken. Dat blijkt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB).

Kern van de zaak is dat Syntus de tijd die bussen stilstaan op overstappunten niet had meegeteld bij de berekening van het aantal dienstregelingsuren (DRU). In het Bestek was echter opgenomen dat halteringen tot en met twee minuten wél moeten worden meegenomen. Hierdoor was het aantal DRU van Syntus kunstmatig lager dan volgens de Bestekconforme berekenmethode. Om deze reden is de bieding van Syntus terzijde gelegd.

Daarnaast was in het Bestek van de aanbesteding IJsselmond 2014-2023 een formele eis opgenomen dat de prijs per DRU niet lager mocht zijn dan 110 euro. Syntus had ingeschreven met een DRU-prijs van 110 euro. De berekende DRU-prijs was echter gebaseerd op het onjuiste (te lage) aantal DRU. Bij een juiste berekening van het aantal DRU zou de DRU-prijs onder de 110 euro zijn gekomen, wat eveneens een grond voor uitsluiting was.

Het bezwaar van Syntus ging dus niet om meer fundamentele kritiek op de aanbesteding van concessie IJsselmond, zoals verstoring van het level playing field doordat OV Regio IJsselmond via moederbedrijf Connexxion als enige inzicht had in recente reizigerstellingen of de ervaringseisen die tijdens de aanbestedingsprocedure op het laatste moment door de concessieverleners gewijzigd zijn.

De voorzieningenrechter van het CBb deed op 14 oktober 2013 uitspraak, waarin het voorlopig oordeel was opgenomen dat de concessieverleners de bieding van Syntus terecht terzijde hadden gelegd.  De volgende dag trok Syntus haar bezwaarschrift bij de provincies Overijssel en Flevoland in, waardoor de gunning van de concessie IJsselmond 2014-2023 aan OV Regio IJsselmond definitief geworden is.

Link: volledige tekst van de uitspraak.