«

»

Bezwaar Syntus tegen gunning IJsselmond ingetrokken

Het bezwaar dat Syntus heeft ingediend tegen de gunning van de concessie IJsselmond 2014-2023 is ingetrokken. Hoewel het bericht nog niet officieel bevestigd is door de concessieverleners, zou dit betekenen dat OV Regio IJsselmond (een dochterbedrijf van Connexxion) daarmee de concessie IJsselmond definitief gewonnen heeft.

Het is niet bekend waarom Syntus het bezwaarschrift nu heeft ingetrokken en of er door de concessieverlener toezeggingen aan Syntus zijn gedaan. Met de definitieve gunning komt een eind aan jaren van onzekerheid over de concessie IJsselmond. Twee eerdere pogingen om de concessie openbaar aan te besteden mislukten.

De nieuwe concessie IJsselmond gaat in op 8 december 2013 en heeft een looptijd van 10 jaar.