Concessie IJsselmond 2014

De concessie IJsselmond betreft het busvervoer Noordwest-Overijssel en Flevoland, uitgezonderd Almere (Stad/Streek) en Lelystad (Stadsdienst). Het traject Lelystad-Emmeloord van de voormalige lijnconcessie Qliner 315 Lelystad-Groningen is hernoemd naar Qliner 345 en is aan de concessie IJsselmond 2014 toegevoegd. De concessie wordt gezamenlijk aanbesteed door de provincie Overijssel en de provincie Flevoland.

Voorgeschiedenis
Er is in de laatste jaren twee keer eerder geprobeerd om het busvervoer in IJsselmond aan te besteden.

De eerste keer was in 2010 (geplande ingangsdatum 4 september 2011) en betrof het streekvervoer in IJsselmond, de stadsdienst in Lelystad en de Regiotram Zwolle-Kampen die op de spoorlijn Zwolle-Kampen had moeten gaan rijden na indienststelling van de Hanzelijn. De aanschrijving mislukte omdat de inschrijvingen (Connexxion en Syntus) boven het budget waren.

De concessie IJsselmond werd vervolgens met 2 jaar verlengd, waarbij gebruik werd gemaakt van een daartoe strekkende optie. De concessie voor de stadsdienst Lelystad kon niet meer verlengd worden en werd daarom afzonderlijk aanbesteed, uiteindelijk gegund aan Arriva.

De tweede poging was in 2012 (geplande ingangsdatum 15 december 2013) en betrof alleen het streekvervoer in IJsselmond plus het traject Lelystad-Emmeloord van de voormalige Qliner 315 Groningen-Lelystad. De ingangsdatum voor IJsselmond viel samen met de opening van de Hanzelijn. De aanbesteding mislukte omdat beide inschrijvers (Noot Ede/Regiotaxi Vallei en Connexxion) boven het budget zaten. Naar verluid zouden de calculaties van de concessieverleners fouten bevatten, waardoor het niet mogelijk was om binnen het gegeven budget het gevraagde voorzieningsniveau te bieden. De procedure was bovendien zeer rommelig verlopen.

Na de tweede poging werd gebruik gemaakt van het vangnet in de Wet Personenvervoer 2000 die het mogelijk maakt om een tijdelijke concessie van maximaal een jaar te verlenen in afwachting van een nieuwe aanbesteding. Beide provincies moesten daardoor extra geld uittrekken voor het busvervoer.

De Regiotram Zwolle-Kampen is afzonderlijk voor een tweede keer aanbesteed. Ook die aanbesteding mislukte omdat de enige inschrijver (Arriva) aanvullende voorwaarden stelde.

Verloop procedure
De aanbesteding van de concessie IJsselmond 2014-2023 verliep wederom chaotisch. De oorspronkelijke inschrijfdatum was 2 april 2013. Dit bleef aanvankelijk zo, ondanks dat de personeelsopgaven te laat werd aangeleverd. Volgens de concessieverlener zou uitstel de implementatietermijn te kort maken.

  • Op 26 maart 2013 (7 dagen voor deadline) werd de inschrijfdatum van 2 april 2013 alsnog uitgesteld tot nader bericht.
  • Op 4 april 2013 werd de nieuwe inschrijfdatum bekend: 22 april 2013.
  • Op 19 april 2013 (3 dagen voor deadline) werd de inschrijfdatum opnieuw uitgesteld tot nader bericht. Aanleiding was een klacht over de ervaringseis dat de inschrijver in 2011 een omzet van minimaal 15 miljoen euro (of bij combinaties één partij met minimaal 9 miljoen euro) moest hebben behaald met personen vervoer per bus binnen de EU.
  • Op 24 april 2013 maakte de concessieverlener bekend dat de ervaringseis bijna volledig werd losgelaten en dat de nieuwe inschrijfdatum was bepaald op 4 juni 2013. Dit uitstel was noodzakelijk om bedrijven die niet hadden meegeboden omdat zij niet aan de eis voldeden alsnog de kans te geven in te schrijven.
  • Op 4 juni 2013 werden de biedingen ingeleverd. Vijf partijen deden een bieding: DVG IJsselmond BV i.o., OV Regio IJsselmond NV, Syntus BV, Noot Touringcar Ede BV, Arriva DAV BV.
  • Op 3 juli 2013 werd IJsselmond gegund aan OV Regio IJsselmond, wat een dochterbedrijf is van de huidige concessiehouder Connexxion.
  • Op 15 augustus 2013 liep de bezwaartermijn af. De volgende dag meldde OV Tenders dat Syntus een bezwaarschrift had ingediend tegen de gunning.

Door de concessieverleners werd vrijwel niet meer gecommuniceerd over de aanbesteding. Op 27 augustus 2013 bevestigde de provincie dat er door Syntus een bezwaar was ingediend en dat de rechter zich hierover zou moeten uitspreken. Op 23 september 2013 werd op Omroep Flevoland gemeld dat Syntus bezwaar had ingediend en dat de zaak eerst door een hoorcommissie van de provincie zou worden behandeld. Uiteindelijk zou Syntus naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven kunnen stappen.

Huidige stand van zaken
Op 15 oktober 2013 werd bekend dat Syntus het bezwaarschrift tegen de gunning heeft ingetrokken.