«

»

Nota van Uitgangspunten concessie Limburg behandeld

De Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van de OV-concessie Limburg 2017 zijn op 11 oktober 2013 in de commissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën van Provinciale Staten van Limburg behandeld. Op 15 november 2013 stelt Provinciale Staten de Nota van Uitgangspunten definitief vast.

Er is gekozen voor één OV-concessie in Limburg. Daaronder valt al het busvervoer, de gedecentraliseerde spoorlijnen (Maaslijn en Heuvellandlijn) én de huidige NS- stoptreinen tussen Roermond en Maastricht Randwijck en Sittard en Heerlen. Hiermee is Limburg de eerste en voorlopig enige regio in Nederland waar de stoptreinen op het hoofdrailnet openbaar worden aanbesteed. Voor de Maaslijn wordt samengewerkt met de Stadsregio Arhnem-Nijmegen en de provincie Noord-Brabant.