«

»

Veolia verliest kort geding tegen Noord-Brabant

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Bosch ziet geen aanleiding om de aanbesteding van de busconcessies Brabant 2015 op te schorten. Veolia verliest daarmee het door haar aangespannen kort geding.

In de lopende aanbestedingen van het openbaar personenvervoer per bus in Noord-Brabant is de opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder gelegd. Deze loopt daardoor een groot risico wanneer de OV-studentenkaart zou worden afgeschaft. Veolia stelt dat er daarom geen zinnige bieding op de concessies is uit te brengen.

De rechter onderkent dat de aanbesteding ingewikkeld is en dat de opbrengstverantwoordelijkheid risico’s met zich meebrengt. Het opschorten van de aanbesteding ging echter te ver.

De deadline voor de biedingen op de beide busconcessies (Oost en West) in Brabant die nu worden aanbesteed is op 23 oktober 2013.