«

»

Kort geding Brabant over onzekerheid OV-studentenkaart

Het kort geding dat door een vervoerder is aangespannen tegen de provincie Noord-Brabant blijkt te zijn gestart door Veolia. De vervoerder vindt dat de onzekerheid over het voortbestaan van de OV-studentenkaart er toe leidt dat er geen zinnig bod uit te brengen is op de aanbesteding van de busconcessies Brabant 2015. Dat meldt Omroep Brabant.

Bij de aanbesteding van het busvervoer in Brabant is de opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerders gelegd. Dit betekent dat deze de opbrengsten uit de kaartverkoop mag houden en dus een lagere exploitatiesubsidie krijgt dan wanneer de kaartverkoopopbrengsten aan de concessieverlener moeten worden afgedragen.

De vervoerder loopt een groot risico wanneer de OV-studentenkaart wordt afgeschaft, aangezien de reizigersopbrengsten dan aanzienlijk zullen dalen terwijl er niet in het aanbod kan worden gesneden. Daarom eist Veolia bij de rechter dat de bepalingen over de opbrengstverantwoordelijkheid worden herzien.

Het kort geding dient op 15 oktober 2013. De deadline voor het inleveren van de bieding is daarom door de provincie uitgesteld tot 23 oktober 2013. Veolia vindt dit onvoldoende, maar de provincie is zelfverzekerd over haar zaak en verwacht niet dat de rechter een voorlopige voorziening zal treffen. De aanbesteding wordt begeleid door adviesbureau Inno-V.