«

»

Gelderland verlengt Syntus-concessie Veluwe tot 2020

Vervoerbedrijf Syntus blijft het openbaar vervoer op de Veluwe verzorgen. Gedeputeerde Staten hebben de vervoersconcessie met Syntus met vier jaar verlengd tot 2020. Sinds de start van de concessie in 2010 is de klantwaardering gestegen en de CO2 uitstoot gehalveerd, waarmee de vervoerder voldoet aan de voorwaarden voor verlenging.

Hierbij krijgt Syntus de opdracht de OV-visie van de provincie verder uit te werken met alternatieve vervoersvormen, zoals deelauto’s en shuttlebussen.

Klanttevredenheid
Gedeputeerde Conny Bieze: ‘Syntus heeft de verlenging afgedwongen door goed te presteren op klanttevredenheid en duurzaamheid. De verlenging zorgt voor continuïteit voor de reiziger, die Syntus een hoog rapportcijfer geeft. Bovendien biedt de verlenging ons de kans om te experimenteren met flexibele vormen van vervoer, die nodig zijn om de Veluwe ook in de toekomst bereikbaar te houden.’

Verbeteringen
Cees Anker, algemeen directeur Syntus: ‘We zijn verheugd dat we samen met onze opdrachtgever ons kwalitatief goede openbaar vervoer op de Veluwe kunnen continueren. We gaan graag aan de slag om waar mogelijk tot december 2020 verdere verbeteringen door te voeren in lijn met de OV visie van de provincie Gelderland.’

Syntus
Syntus verzorgt vanaf 12 december 2010 het busvervoer op de Veluwe. De concessie heeft een looptijd van zes jaar met een mogelijkheid tot verlenging als de vervoerder goed scoort op reizigersgroei, klant- en medewerkerstevredenheid en duurzaamheid. Het aantal reizigers lijkt licht te zijn gestegen, maar dit is moeilijk te meten in verband met de afschaffing van de strippenkaart. De klantwaardering is hoog met Apeldoorn als meest gewaardeerde stadsdienst van Nederland in 2012 en 2013. De medewerkerstevredenheid neemt jaarlijks toe en de CO2 uitstoot is sinds 2011 met meer dan 50% afgenomen. Gedeputeerde Bieze: ‘Al met al een ruime voldoende’.

OV-visie
In de nieuwe concessie wordt de OV visie, die de provincie onlangs heeft vastgesteld, verder uitgewerkt. Om de toename van ‘lege bussen’ tegen te gaan wil provincie Gelderland drukke lijnen versterken en minder drukke lijnen op termijn vervangen door ander en beter vervoer: het flexnet. In de nieuwe concessie worden pilots uitgevoerd met o.a. deelauto’s, wensbussen en shuttlebussen.