«

»

Vooraankondiging aanbesteding concessie SRE 2017 gepubliceerd

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft op 10 januari 2014 de vooraankondiging voor de aanbesteding van het busvervoer gepubliceerd. De nieuwe concessie moet ingaan op 12 december 2016.

Het SRE werkt op dit moment aan een Programma van Eisen (PvE), waarin staat verwoord aan welke eisen het openbaar vervoer in de nieuwe concessie moet voldoen. Op 16 december 2013 is de Nota van Bouwstenen door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. De Nota van Bouwstenen is een eerste stap om tot het Programma van Eisen te komen: het bevat een aantal ‘bouwstenen’ voor het Programma van Eisen, ofwel hoofdkeuzes rond een aantal specifieke thema’s.

De potentiële inschrijvers zullen via een marktconsultatie, zowel over de Nota van Bouwstenen als over het Programma van Eisen, de gelegenheid krijgen om hun zienswijze in te brengen. Er wordt dus op twee momenten een marktconsultatie gehouden. Het doel van de provincie is om hiermee inzicht te krijgen in de opvattingen vanuit de markt over een aantal voor de aanbesteding relevante onderwerpen.

Volgens de planning zal de daadwerkelijke gunningsprocedure in december 2014 aanvangen. De huidige concessiehouder in het SRE-gebied is Hermes.